After Brexit Support
After Brexit Support


English English    |   Polish Polish    |   Romanian Romanian    |   Russian Russian

Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Your image

                                                                        
                                                                        After Brexit Support 

                                       
                                                             Razem tu mieszkamy, razem pracujemy, razem się wesprzemy. 

• Wstęp 
• Kim jesteśmy i dlaczego jesteśmy potrzebni 
• Nasze podejście 
• Co zapewniamy: informacje, wpływ (rząd, media, opinia publiczna) 
• Kogo wspieramy: osoby mieszkające na terenie Wielkiej Brytanii, obywatele Unii Europejskiej, pracownicy, pracodawcy, związki zawodowe 
• Obywatele Wielkiej Brytanii mieszkający w innych krajach UE 
• Serwis
• Inne działania 


Wstęp 
Brexit czyli proces wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej staje się faktem. 
Wielu imigrantów przybywających do tego kraju obawia się jego konsekwencji, począwszy od tego, czy będą mogli mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii po rozpoczęciu procesu Brexitu, aż po pytania dotyczące stałego dostępu do opieki zdrowotnej, zakwaterowania, praw pracowniczych i wsparcia społecznego. 
Wątpliwości narosły, odkąd rząd Wielkiej Brytanii ogłosił datę Brexitu na dzień 29 marca 2019 r. 
Czasu zostało coraz mniej, a pytania dotyczące pełnego znaczenia i przebiegu tego procesu stają się coraz pilniejsze. 

Kim jesteśmy 
After Brexit Support została utworzona w styczniu 2018 roku w celu zapewnienia obywatelom UE dostępu do dokładnych informacji, wsparcia i porad. 
To bardzo ważne, aby osoby te znały swoje prawa i obowiązki w kraju, który opuści Unię Europejską. 
O pomoc mogą się zwrócić także osoby, które dopiero zamierzają tu przyjechać, firymy, agencje pracy, szkoły oraz cudzoziemcy spoza UE, którzy po wejściu w życie Brexitu nie będą pewni swojego statusu i mogą obawiać się o przyszłość w Wielkiej Brytanii. 
Poprzez dokładne i terminowe odpowiedzi, będziemy starać się pomóc wszystkim, którzy mają pytania i wątpliwości, jak również potrzebują pomocy i wsparcia. Gwarantujemy, że jesteśmy organizacją apolityczną, nie kierujemy się żadną ideologią i nie prowadzimy agitacji światopoglądowych. 
Chcemy natomiast wypełnić lukę informacyjną, zapewnić zrozumienie polityki rządu brytyjskiego i jej konsekwencji, tak aby ludzie świadomie podejmowali decyzje dotyczące ich przyszłości po Brexicie. 
Wspieramy również wszystkich pracowników i pracodawców. Bardzo często Brytyjscy pracodawcy jak również wspołpracownicy nie rozumieją nas, naszej kultury, nie wiedzą nic o kraju z którego pochodzimy. 


Nasze podejście 
Od czasu referendum w sprawie Brexitu obserwujemy wzrost napięć w niektórych społecznościach. 
Wielu obywateli UE zgłosiło, że czuje się mniej bezpiecznie i niepewnie w kraju dla którego poświęcili już tyle lat swojego życia. Imigranci obawiają się, że nie są już mile widziani w Wielkiej Brytanii. 
After Brexit Support chce zapewnić im wsparcie, które może zapobiec eskalacji napięć i uprzedzeń, wynikających często z powodu ignorancji i dezinformacji. Uruchomimy także kampanie edukacyjne dla pracodawców, zarówno dotyczące prawa do pracy pracowników z UE, jak i zmian w stosunkach handlowych z Unią. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieje wiele czynników, które będą musiały być brane pod uwagę, ponieważ polityka rządu w kwestii praw pracowniczych nie została jeszcze rozstrzygnięta. Po wejściu w życie Brexitu mogą zaistnieć potencjalne konsekwencje dla osób podróżujących do i z Wielkiej Brytanii, także dla obywateli UE, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i ich krewnych, którzy mogą chcieć ich odwiedzić. W przypadku decyzji o przyjeździe lub powrocie do kraju pochodzenia określimy niezbędne dokumenty. Nasza strona internetowa jest wielojęzyczna i można ją oglądać w języku angielskim, polskim, rumuńskim i rosyjskim. W chwili obecnej ciężko pracujemy nad jej modernizacją, jak również rozbudową o kolejne języki. Będziemy dostępni również osobiście w naszej siedzibie, pod adresem mailowym oraz telefonicznie. Bardzo zależy nam na tym abyśmy się wszyscy zjednoczyli, abyśmy zaczęli mówić jednym głosem, który zostanie wysłuchany. Chcemy być obecni i wysłuchani również w Siedzibie Unii Europejskiej. Będziemy starali się być tam również obecni. 
Chcemy aby te negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią nie polegały tylko na osiągnieciu jak najlepszego interesu dla jednej lub obu stron, chcemy aby w tych rozmowach było miejsce dla nas, ciężko pracujących ludzi, ludzi którzy zasługują na szacunek, zrozumienie naszych potrzeb i na to aby nas również wysłuchano. 


Kogo wspieramy 
Przekażemy obiektywne informacje, wsparcie, szkolenia pracownikom i pracodawcom, a także związkom zawodowym, innym organizacjom charytatywnym i organizacjom pozarządowym obejmującym wszystkie sektory brytyjskiej gospodarki. Istnieje wiele różnych sytuacji, z którymi imigranci będą musieli się zmierzyć w zależności od ich statusu, dysponowanej dokumentacji, posiadania dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii. Przekażemy informacje tym, którzy są zdezorientowani przez zmiany w prawodawstwie. Zapewnimy pomoc imigrantom w przypadku nowych przepisów związanych z rejestracją rezydencji. Mamy nadzieję, że zachęci ich to do wyboru przyszłości w Wielkiej Brytanii, co przyniesie korzyści im i ich rodzinom oraz, przyczyni się do wzrostu brytyjskiej gospodarki. Dostarczymy również informacje rządowi, dzieląc się opiniami i analizami statystycznymi na temat potencjalnego wpływu zmian w polityce. Zamierzamy współpracować ze środkami masowego przekazu, aby pokazać pozytywny wpływ imigrantów na Wielką Brytanię na przestrzeni lat (od drugiej wojny światowej, a nawet starszych wydarzeń, takich jak emigracja Szkotów do Polski w XVI w.) oraz zredukować wrogie uczucia i nastroje w stosunku do emigracji. Nasze dobre imię i reputacja zostały wielokrotnie dotkliwie nadszarpnięte na co nie możemy pozwolić i się z tym zgodzić. 

Obywatele Wielkiej Brytanii za granicą 
Nieco ponad 4,5 miliona Brytyjczyków mieszka za granicą, a około 1,3 miliona ludzi urodzonych w Wielkiej Brytanii obecnie mieszka w innych krajach UE (według szacunków na 2017 r. Organizacji Narodów Zjednoczonych). Od czerwca zeszłego roku jednym z najpopularniejszych tematów zapytań jest kwestia, w jaki sposób Brexit może mieć wpływ na życie emigrantów i ludzi, którzy są właścicielami nieruchomości w krajach UE. 
Oni również czują niepewność co do swojej przyszłości, ponieważ negocjacje w sprawie Brexitu nie wyjaśniły jeszcze wzajemnych ustaleń dotyczących obywateli Wielkiej Brytanii w odniesieniu do pobytu, opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego. 
Tą kwestią również chcielibyśmy się zająć i informować na bieżąco o zmianach w prawodawstwie. 

Serwis
Rząd Brytyjski stwierdził, że konieczne będzie zarejestrowanie 3,3 miliona obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym około miliona Polaków, w celu uzyskania tzw. "statusu osiedlenia". Program ma zostać uruchomiony jesienią 2018 roku. 
Mimo, że dokładny skład formularza rejestracyjnego nie został jeszcze sfinalizowany, to prawdopodobnie jego złożoność wymagać będzie podania znacznych ilości informacji. Jak zapewnia rząd, proces rejestracji online ma być znacznie prostszy niż obecna wersja papierowa, która wynosi aż 85 stron. Nadal jednak istnieje obawa, że złożoność formularza spowoduje problemy z jego prawidłowym wypełnieniem, co w konsekwencji może uniemożliwić prawidłową ewidencję. Po rozpoczęciu procesu wychodzenia z UE zdano sobie sprawę z tego, że dla wielu osób przebieg rejestracji może stanowić wielki kłopot. Niedawno ogłoszono, że istnieje problem z brakiem wiedzy na temat potrzeby rejestracji, a do tego dochodzi słaba znajomość języka angielskiego, szczególnie w przypadku stosowania terminów technicznych lub prawnych. Problemem dla niektórych osób może być także konieczność użycia technologii internetowych. Inni borykać się będą z problemami wynikającymi ze złego stanu zdrowia czy wieku. 
Z tego powodu po przekazaniu informacji i porad dotyczących wypełniania formularzy na naszej stronie internetowej, za darmo, bądź w ramach naszego członkostwa, które również zaprezentujemy na naszej stronie internetowej, zaoferujemy także usługę Premium, w której będzie można składać wnioski przez Internet po udzieleniu pomocy technicznej. Korzystając z naszego doświadczenia zapewnimy osobistą pomoc dla osób fizycznych, tak aby dać kandydatom najlepszą szansę na pozytywne przyjęcie wniosków. Telefonicznie udzielimy także wsparcia i porad w języku ojczystym, w którym nasi pracownicy mogą pomóc w tłumaczeniu. Nasz serwis również jest skierowany dla firm Polskich, Brytyjskich, jak również wszystkich innych firm z każdego sektora. Inne działania Nasza działalność skoncentruje się także na renowacji grobów Bohaterów wojennych, których szczątki nie zostały umieszczone na tradycyjnym cmentarzu wojennym i nie należą do kompetencji Komisji Grobu Wojennego Rzeczypospolitej. Wiemy, że niektóre tablice nagrobne pilotów z Polski, Kanady i innych krajów, są zarośnięte i zapomniane. 
Poprzez ich odnowienie pragniemy dbać o dobre imię tych żołnierzy. Ponadto chcemy wspierać polskie szkoły w Wielkiej Brytanii poprzez organizowanie szkoleń i spotkań o tematyce, którą się zajmujemy. Planujemy wiele kampanii informacyjnych i wspierających, oraz wiele szkoleń.                                                              We live together, we work together, we support each other!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Polska

Test

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok